Konkursi

Slika
Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Komunalno“ d.o.o. Breza
Slika
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada/općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u gradu/općini Breza
Slika
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica da je raspisan Konkursa za dodjelu stipendije studentima braniocima i članovima njihovih porodica
Slika
Nadzorni odbor JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza, shodno utvrđenim ovlaštenjima i nadležnostima pristupa raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje Direktora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza
Slika
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada/općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini /Grad Breza
0 0