Konkursi

Slika
Javna ustanova Dom zdravlja Breza
Slika
Raspisuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
Slika
Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom zdravlja Breza, objavljen u „Službenim novinama FBiH“ broj: 98/19, dnevnom listu „Oslobođenje“ od dana 03.01.2020 godine, službenoj stranici općine Breza i službenoj stranici JU Dom zdravlja Breza.
Slika
Na osnovu člana 8, Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 12/03,34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti „Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10 i 75/13), člana 34. Statuta Javne ustanove
0 0