Sjednice Vijeća

Slika
Sjednica OV Breza će se održati dana 27.03.2019.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 16 vijećnika.
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 18 vijećnika.
Slika
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst), SAZIVAM   DVADESET DRUGU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 10.10.2018.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogu...
Slika
Broj: 01/1-02-1426/18 Breza, 04.06.2018. godine   ZAPISNIK   Sa DEVETNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 14.05.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća. Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj pro...
0 0