Sjednice Vijeća

Slika
Prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Breza, na kojoj su imenovani članovi Komisije za izbor, imenovanje i administrativne poslove održana je sedmog januara 2021. godine.Za predsjedavajućeg u novom sazivu, novoizabrani vijećnici i vijećnice tajnim glasanjem između trojice predloženih kanidata,...
Slika
Druga redovna sjednica održat će se dana 07.01.2021. godine (ČETVRTAK), po završetku prve Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
Slika
Prva konstituirajuća sjednica održat će se dana 07.01.2021. godine (ČETVRTAK) sa početkom u 16:30 sati u prostorijama Općine Breza
Slika
Broj: 01/1-02-1852/19 Breza. 26.07.2019.   Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst), S A Z I V A M TRIDESETDRUGU  REDOVNU  SJEDNICU  OPĆINSKOG  VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 31.07.2019.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,...
Slika
Sjednica OV Breza će se održati dana 27.03.2019.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati
0 0