Sjednice Vijeća

Slika
Broj: 01/1-02-1426/18 Breza, 04.06.2018. godine   ZAPISNIK   Sa DEVETNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 14.05.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća. Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj pro...
Slika
Broj: 01/1-02-1285/18 Breza, 15.05.2018. godine   ZAPISNIK   S OSAMNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 14.05.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.             Sjednicom je predsjedavao  predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj proz...
Slika
Dvadeseta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza održat će se 27. juna 2018. godine sa početkom u 16 sati i 30 minuta.
Slika
DEVETNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA će se održati dana 30.05.2018.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,00 sati u prostorijama Općine Breza, ul. Bogumilska br.1. – Sala Općinskog vijeća br. 10
Slika
Broj: 01/1-02-1285/18 Breza. 11.05.2018.godine   Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),   SAZIVAM OSAMANESTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 14.05.2018.godine (PONEDJELJAK) sa početkom u ...
0 0