Sjednice Vijeća

Slika
ŠESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 31.05.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30
Slika
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst), S A Z I V A M   PETU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 26.04.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u...
Slika
Četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza, održat će se dana 29.03.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati.
Slika
Treća redovna sjednica Općinskog vijeća Breza, održatće se dana 22.02.2017.godine
Slika
"Shodno ovlaštenjima, iskoristio sam svoje pravo i predložio reorganizaciju jedinstvenog općinskog organa. Svaka sugestija vijećnika će mi dobro doći", istaknuo je načelnik Zaimović
0 0