Sjednice Vijeća

Slika
PETNAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, će se održati dana 27.02.2018.godine (UTORAK) sa početkom u 16:30 sati
Slika
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst)
Slika
TRINAESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 27.12.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 21 vijećnik.
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 16 vijećnika.
0 0