Sjednice Vijeća

Slika
DESETA REDOVNA SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 27.09.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati.
Slika
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst), SAZIV ZA DEVETU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA
Slika
OSMA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 26.07.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30 sati.
Slika
Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11-Prečišćeni tekst),        SAZIVAM   SEDMU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 28.06.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16,30 sati u...
Slika
ŠESTA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, održat će se dana 31.05.2017.godine (SRIJEDA) sa početkom u 16:30
0 0