Info

Aktivnosti na izradi lokalne razvojne strategije

 

28.09.2017 21:05
Slika
 

U okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), profesor Ekonomskog fakulteta u Zenici Nino Serdarević i savjetnica za lokalnu upravu pri Uredu UNDP-a u Sarajevu Amela Gačanović-Tutnjević, u maloj sali općine Breza održali su još jednu radionicu koja je obuhvatila pregled koraka, aktivnosti i nosilaca procesa izrade lokalne razvojne strategije.

U Radionici su sudjelovali  načelnik Munib Zaimović, njegovi pomoćnici Huso Herco, Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić i Salih Hasanspahić, stručna saradnica za poslove civilne zaštite Eldina Dervišević, predsjedavajući Općinskog vijeća Vedad Jusić, direktorica Osnovne škole „Enver Čolaković“ Velida Zaimović-Džafić, predsjednik Udruženja poslodavaca "Breza" Amir Kazaz i inžinjer rudarstva Edin Ćosić.

VIDEO : Radionica u maloj sali općine Breza

FOTOGALERIJA : Serdarević i Gačanović-Tutnjević održali radionicu

0 0