Info

Anketni list za vlasnike i posjednike nekretnina u obuhvatu za koji se izrađuje Regulacioni plan "Poljice"

 

09.09.2019 15:38
Slika
 
Popunjavam anketnog lista, vlasnici i posjednici nekretnina u obuhvatu za koji se izrađuje Regulacioni plan "Poljice" (prostor uokviren lokalnim putem Breza - Smailbegovići i Regionalnom cestom R-444), mogu uzeti učešće u kreiranju naselja Poljice.

Popunjeni anketni list možete dostaviti na protokol općine Breza, ubaciti u sanduče postavljeno na ulaznoj terasi Osnovne škole u Mahali ili poslati na e-mail adresu: opcinabr@bih.net.ba  
0 0