Info

Besplatno članstvo za učenike osnovnih škola “Enver Čolaković” i “Safvet-beg Bašagić” u Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić”

 

15.06.2020 21:08
Slika
 
Učenici prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih razreda u osnovnim školama “Enver Čolaković” i “Safvet-beg Bašagić” bit će oslobođeni plaćanja članarine u Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić”.

U cilju promoviranja čitalačkih navika kod osnovnoškolaca, troškovi članarine za 634 učenika bit će plaćeni iz budžeta općine Breza, naglasio je načelnik mr. sci. Munib A. Zaimović koji je u prostorijama Biblioteke direktoricama osnovnih škola, Mersihi Šehić i Velidi Zaimović-Džafić, danas uručio članske karte za učenike. Posredstvom ovog projekta bit će i obnovljene članarine već postojećim korisnicima usluga Opće biblioteke među učenicima pomenutih odjeljenja.

„Drago mi je što je Općina Breza, na čelu s načelnikom Zaimovićem prepoznala značaj ovakvog rada sa djecom i dala podršku podsticanju čitanja kod mlađih školskih uzrasta i što je sponzor upisa djece od prvog do petog razreda. Posebno želim naglasiti da naš kolektiv ima odličnu saradnju s osnovnim školama“, navela je direktorica Opće biblioteke Indira Lukačević.

Direktorice osnovnih škola “Enver Čolaković” i “Safvet-beg Bašagić” Velida Zaimović-Džafić i Mersiha Šehić naglasile su da se kroz brojne aktivnosti odgojno-obrazovnih ustanova Breza pokazala kao sredina koja njeguje knjigu i podržava učenje.
0 0