Info

Četrnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

01.02.2018 10:26
Slika
 
Četrnaestu redovnu sjednicu Općinskog vijeća Breza, održanu 31. januara 2018. godine, vodio je predsjedavajući Vedad Jusić. Nakon podnesene informacije o sastancima predsjednika klubova parlamentarnih stranaka, nova vijećnička pitanja su postavili Dževahid Sokić (SPU), Amina Cigura-Jekalović (SDP), Fetah Bajrić (SDA), Memsud Kadrić (GDS), Mirnes Bašić (SDA), Edin Avdić (SBB) i Mirzet Suljagić (SBiH).

U okviru prve tačke dnevnog rada, načelnik Munib Zaimović je govorio o aktivnostima koje su obilježile funkcionisanje lokalne samouprave u periodu između sjednica.

"U toku je završetak izrade Plana javnih nabavki za 2018. godinu. Dosta aktivnosti smo vodili na definisanju i donošenju Odluke o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesije za eksploataciju uglja na području općine Breza", rekao je Zaimović.

Sa četrnaest glasova, vijećnici su potvrdili razrješenje članova Upravnog odbora (UO) Javne ustanove Dom zdravlja Breza, Sanele Redžić i Kenana Muratovića, dok je sa 12 glasova usvojeno imenovanje na kraći period članova UO Melihe Beširević i Fatime Balta, kao i predsjednika UO Midhata Beširevića.
 
Tokom 14. redovne sjednice, rasprave su se vodile i u okviru preostalih tačaka dnevnog reda koje su se odnosile na razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine na području općine Breza, razmatranje i usvajanje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-uglja, razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup sportskog centra „Partizan“ Sportskom savezu općine Breza, razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dodjeli u zakup Sportskog centra „Partizan“ Udruženju „ZOOM“ Breza, razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prenosu prava upravljanja i korištenja izgrađenog vodnog objekta za iskorištavanje voda za vodosnabdijevanje naselja Trtorići i Opreč sa izvorišta Dadijevac na Javno preduzeće „Komunalno“, razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu, razmatranje i usvajanje zaključaka o davanju saglasnosti na Akcioni plan kapitalnih investicija za 2018. godinu, razmatranje i usvajanje prijedloga zaključaka o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja općine Breza za 2018. godinu, razmatranje Nacrta Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 15. marta 2018. do 15. marta 2019. godine, razmatranje i usvajanje Zaključka da se sačini sveobuhvatna Informacija o stanju sporta na području općine  Breza i razmatranje i usvajanje Zaključka o uvođenju savremenih tehnologija u radu Općinskog vijeća Breza.

Gosti na sjednici bili su predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Breza Ibrahim Hasanspahić, predsjednik Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Sabit Begić, kao i Miralem Dedić i Amina Šišić iz komisija koje djeluju u sastavu Općinskog vijeća, te predstavnice Asocijacije mladih Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Adina Salčinović, Emina Osmanović i Evelina Jekalović.

VIDEO : Četrnaesta sjednica Općinskog vijeća

FOTOGALERIJA : Četrnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza
0 0