Info

Deseta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

28.09.2017 13:37
Slika
 

Poslije prozivke vijećnika Općinskog vijeća Breza, tokom uvodnog dijela desete redovne sjednice održane 27. septembra, predsjedavajući Vedad Jusić izvijestio je vijećnike da su članovi Kolegija OV-a zasjedali 19. septembra i razmatrali inicijative sa prethodne sjednice. Jusić je informisao prisutne da je sekretar OV-a, Safet Zahirović, jedan od autora knjige „Nove tehnologije u izbornom procesu“.

Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Mirzet Suljagić (SBiH), Nejira Bulbulušić (SBB), Fetah Bajrić (SDA), Edin Avdić (SBB), Memsud Kadrić (GDS), Selma Beširević (SBB) i Arif Sirotanović (BPS).

O aktivnostima u periodu između sjednica govorio je načelnik Munib Zaimović.

Među tačkama dnevnog reda bilo je razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Prostornog plana općine Breza za period do 2029. godine, o čemu su detaljnije govorile pomoćnica načelnika Smajila Omerhodžić i Nina Budim iz IPSA Instituta Sarajevo.

Usvojeni su izvještaji o radu Selme Gazdić i Elsade Šehović, građevinske i sanitarno-komunalne inspektorice općine Breza za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine. Na dnevnom redu našle su se informacije o gazdovanju šumama i uređenju šehidskih mezarja. Predsjedavajući Jusić akcentirao je dobru saradnju općine Breza i Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona.

Usvojen je i Zaključak, da se u Budžetu za 2017. godinu, sredstva u iznosu od 150.000 KM preusmjere Javnom preduzeću „Komunalno“ za nabavku vozila, mašine i opreme za zimsko i ljetno održavanje puteva, popravku i rekonstrukciju dijela vodovodne mreže u naseljima Mahala i Mahmutović Rijeka, kao i rekonstrukciju i proširenje toplovodne mreže na području općine Breza. JP „Komunalno“ podnijelo je zahtjev da se budžetska sredstva, planirana za nabavku namjenskog kamiona za komunalni otpad, preusmjere za nabavku pomenute opreme, s obzirom da je Vlada ZDK za nabavku kamiona općini Breza odobrila iznos od 60.000 KM.

Nakon što vijećnici nisu dali podršku i pozitivnu ocjenu Izvještaju Skupštine o radu i poslovanju JP „Komunalno“, koji je iznio pomoćnik načelnika Salih Hasanspahić, o planovima ozdravljenja ovog preduzeća govori je novi direktor Enver Hadžiahmetović.

Tačke su još obuhvatale razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog zemljišta putem neposredne pogodbe, razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o učestvovanju na ročištu za prodaju nekretnina izvršenika TUD „Breza“ d.d. u svojstvu ponuđača i pribavljanju nekretnina u vlasništvo općine Breza, razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Breza, razmatranje i donošenje zaključka po nacrtu Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Komunalno“ sa Zakonom o javnim preduzećima i privrednim društvima u FBiH, te razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist Seada Zaimovića.

Sjednici su, također, prisustvovali pomoćnici načelnika Huso Herco i Meliha Beširević, zaposlenica općine Breza Zakira Smailbegović, volonterka Indira Karić, savjetnici načelnika Mirza Džambić i Eldin Mustafić, članovi Socijaldemokratske partije Branka Trogrlić i Suad Čosić, predsjednik Odbora za provedbu Etičkog kodeksa vijećnika Mirsad Hajduković i član Saveza za bolju budućnost Smail Jusić.

FOTOGALERIJA : Deseta sjednica Općinskog vijeća

VIDEO : Deseta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

0 0