Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača Izvedba zaštitne ograde na šehidskom mezarju u Brezi "ŠEHITLUK I"

 

06.10.2017 13:53
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2593-5/17 od 02.10.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku : Izvedba zaštitne ograde na šehidskom mezarju u Brezi "ŠEHITLUK I", dodjeljuje se izabranom ponuđaču „INGGRA“ d.o.o. Sarajevo
Broj: 01/2-05-2567-2/17
Breza, 06.10.2017. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2593-5/17 od 02.10.2017. godine) u postupku javne nabavke radova: Izvedba zaštitne ograde na šehidskom mezarju u Brezi "ŠEHITLUK I",  Općinski načelnik ,  d o n o s i

ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izvedba zaštitne ograde na šehidskom mezarju u BreziEHITLUK I"
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2593-5/17 od 02.10.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku : Izvedba zaštitne ograde na šehidskom mezarju u Brezi "ŠEHITLUK I", dodjeljuje se izabranom ponuđaču  „INGGRA“ d.o.o. Sarajevo, ponuda (broj 128/17 od 27.09.2017. godine)  za ponuđenu cijenu od  16.024,76 KM  sa popustom i  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0