Tenderi

ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA : „Vodosnabdijevanje naselja Vrankamen sa priključcima na vodovodni sistem Bukovik“

 

21.11.2019 15:36
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova „Vodosnabdijevanje naselja Vrankamen sa priključcima na vodovodni sistem Bukovik
Broj: 01/2-05-2551-2/19
Breza, 21.11.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2553-6/19 od 18.11.2019. godine) u postupku javne nabavke radova „Vodosnabdijevanje naselja Vrankamen sa priključcima na vodovodni sistem Bukovik,“ Općinski načelnik d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RADOVA
„Vodosnabdijevanje naselja Vrankamen sa priključcima
na vodovodni sistem Bukovik“

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova „Vodosnabdijevanje naselja Vrankamen sa priključcima na vodovodni sistem Bukovik,“ iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0