Tenderi

ОDLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA DIREKTNI SPORAZUM:Izrada Glavnog projekta za izgradnju „Sportsko-rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice-Prikodolica“

 

30.08.2019 13:02
Slika
Poništava se postupak javne nabavke usluga - „Izrada Glavnog projekta za izgradnju „Sportsko-rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice-Prikodolica“
Broj: 01/2-05-2063-2/19
Breza, 30.08.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-14-2060-3/19 od 28.08.2019.godine) u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku usluga „Izrada Glavnog projekta za izgradnju „Sportsko-rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice-Prikodolica“ Općinski načelnik d o n o s i

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA
DIREKTNI SPORAZUM

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke usluga - „Izrada Glavnog projekta za izgradnju „Sportsko-rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice-Prikodolica“ iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku za predmetnu nabavku – član 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0