Tenderi

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za : „Nadogradnja postojeće javne rasvjete u enegetski efikasniju javnu rasvjetu u naselju Izbod“

 

03.12.2018 15:05
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3122-7/18 od 27.11.2018.godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nadogradnja postojeće javne rasvjete u enegetski efikasniju javnu rasvjetu u naselju Izbod,“
Broj: 01/2-05-3107-3/18
Breza, 30.11.2018. godine
 
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3122-7/18 od 27.11.2018. godine) u postupku javne nabavke radova: „Nadogradnja postojeće javne rasvjete u enegetski efikasniju javnu rasvjetu u naselju Izbod,“  Općinski načelnik ,  d o n o s i
 
ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za :
„Nadogradnja postojeće javne rasvjete u enegetski efikasniju javnu rasvjetu u naselju Izbod  
 
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3122-7/18 od  27.11.2018.godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nadogradnja postojeće javne rasvjete u enegetski efikasniju javnu rasvjetu u naselju Izbod,“  dodjeljuje se izabranom ponuđaču OBRTNIČKA RADNJA  „TAF-1“  Breza, ponuda (broj 55/18 od 26.11.2018. godine) za ponuđenu cijenu od 13.822,00 KM bez PDV-a, odnosno 16.171,74 sa  PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
0 0