Obavještenja

Dom zdravlja Breza uputio preporuke u cilju zaštite zdravlja građana

 

16.01.2020 09:42
Slika
 
Javna ustanova Dom zdravlja Breza, kao jedan od subjekata Operativnog štaba općine Breza, na osnovu zakona, podzakonskih akata, pravilnika, te Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, u cilju zaštite zdravlja svih građana općine Breza, upućuje  preporuke rizičnim grupama stanovništva (trudnice, djeca, starije osobe, hronični bolesnici, posebno oni sa HOPB-om, astmom):

•    smanjiti kretanje na otvorenom , posebno u jutarnjim i večernjim satima, sve do pojave padavina ili jakog vjetra koji će omogućiti bolji kvalitet zraka izlaziti van domova samo u slučaju prijeke potrebe
•    boravak na svježem zraku i sredinama niskog nivoa aerozagađenja -odlazak na planine
•    izbjegavanje boravka u zadimljenim i neventiliranim prostorijama
•    smanjiti fizičku aktivnost: trčanje, vježbe
•    smanjiti konzumiranje cigareta u zatvorenim prostorijama
•    smanjiti korištenje čvrstog goriva tj. uglja lošeg kvaliteta kao vid zagrijavanja
prostorija
•    pri boravku na otvorenom koristiti zaštitu u vidu zaštitnih maski ili priručnih sredstava (šal, maramica i sl. ) kako bi se bar djelomično ublažio štetan uticaj većih lebdećih čestica i čađi
•    u ishrani konzumiranje lagane hrane, domaće supe, topli napici, voće, povrće, vitamin C

Apelujemo na stanovništvo općine Breza da ispoštuje zdravstvene preopruke u cilju poboljšanja kvalitetnog zdravstvenog života i proširene svijesti o štetnosti zagađenog zraka po ljudski organizam, biljni, životinjski svijet, te na taj način preventivno djeluje u granicama svojih mogućnosti.
0 0