Sjednice vijeća

Druga redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

26.01.2017 22:41
Slika
"Shodno ovlaštenjima, iskoristio sam svoje pravo i predložio reorganizaciju jedinstvenog općinskog organa. Svaka sugestija vijećnika će mi dobro doći", istaknuo je načelnik Zaimović

Druga redovna sjednica Općinskog vijeća (OV) Breza održana je 25. januara 2017. godine. Poslije izvršene prozivke, konstatirano je da su, osim Amine Cigura-Jekalović iz Socijaldemokratske partije, preostali vijećnici prisutni.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Vedad Jusić je zatim podnio izvještaj o nedavno održanom sastanku Kluba vijećnika.

Uz primjedbu Edina Avdića (SBB) usvojen je zapisnik s prve redovne sjednice.

Fetah Bajrić (SDA) nije bio zadovoljan dostavljenim odgovorima na vijećnička pitanja, smatrajući ih nepotpunim. Pomoćnica načelnika za finansije Meliha Beširević obrazložila je u svom obraćanju da, svaki vijećnik može doći u nadležne općinske službe i dobiti sve željene informacije. Beširević je tražila razumijevanje vijećnika, obzirom da je, kako je navela, često potrebno više vremena da bi se prikupile i obradile zahtijevane informacije.

Nova vijećnička pitanja su postavili Fetah Bajrić (SDA), Čamil Buljetović (DF), Memsud Kadrić (GDS), Mirza Ahmedspahić (SDA), Arif Sirotanović (BPS), Mirnes Bašić (SDA), Namik Muratović (SBB), Belma Škrgić (SBiH), Asim Muratović (SDA), Dževahid Sokić (SPU), Edin Avdić (SBB) i Vedad Jusić (SDA).

Vijećnik Sokić je upoznao prisutne s činjenicom da određenom broju vijećnika nisu isplaćeni paušali, istovremeno tražeći od predstavnika nadležnih struktura osiguravanje pravovremene isplate vijećničkih naknada za rad.

Vedad Jusić je pozvao svoje kolege da se priključe humanitarnoj akciji za pomoć u liječenju Brezanina Amara Kovačevića (24) koji je obolio od leukemije.

Pitanja vijećnika Buljetovića bila su vezana za zemljište pored sportske dvorane i zgradu novog Zanatskog centra.

"Poezija je prošla, počela je proza. Poezija se odnosila na period predizborne kampanje, a sad je proza. Istina je najbolji način borbe protiv različitih priča koje kruže o različitim dešavanjima i službama. Prvo pitanje se odnosi na zemljište pored sportske dvorane. Interesuje me sadržaj ugovora, njegovi potpisnici, način i sistem kupoprodaje, jer mi se čini da je mijenjalo vlasnika i da li će onako ostati naredne četiri godine? Drugo pitanje je vezano za zgradu novog Zanatskog centra – urbanističko-građevinsko-geodetski problem, čini mi se, ovog grada. Zanima me status tog objekta. Želim detaljne informacije o nadzornom organu, jer smatram da će mi u većoj mjeri pomoći nego službe općine Breza", riječi su Buljetovića.

Vijećnik Demokratske fronte je na drugoj sjednici iznio zajedničku inicijativu SDP-a i DF-a.

"Shodno demografskim promjenama na području Breze, a ciljano pridruživanju vijećnika sistemu uštede tražim, do održavanja naredne sedmice, odgovor je li moguće smanjenje broja vijećnika, obzirom da je glavni parametar za određivanje broj stanovnika. Ako je, prema informacijama o popisu stanovništva iz 1990. godine u Brezi živjelo 17.000 stanovnika, a prema podacima popisa iz 2013. godine negdje oko 13.900, dok nas danas, čini mi se, ima oko 12.000, sasvim normalno bi bilo da u novom sazivu Vijeća bude 17 vijećnika", zaključio je Buljetović.

Poslije usvajanja Dnevnog reda, u okviru prve tačke istog, načelnik Munib Zaimović govorio je o aktivnostima u periodu između sjednica.

O pojedinostima jedanaest tačaka Dnevnog reda vijećnike su informisali pomoćnici načelnika: Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, Salih Hasanspahić, Huso Herco, pravobranilac Dženana Telalović, sekretar OV-a Safet Zahirović i predsjednik Komisije za izbor i imenovanje pri OV-u Anes Zaimović.

Tačke su obuhvatale r
azmatranje i usvajanje prijedloga izmjene Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Autosaobraćaj-Breza“, razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prosječne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine na području općine Breza, Odluke o učestvovanju na ročištu za prodaju nekretnina izvršenika Ibrahima Imamovića u svojstvu ponuđača i pribavljanju nekretnina u suvlasništvu općine Breza, Odluke o učestvovanju na ročištu za prodaju nekretnina izvršenika Mevludina Imamovića u svojstvu ponuđača i pribavljanju nekretnina u suvlasništvu općine Breza sa dijelom 1/96, Odluke o izmjeni Odluke o bližim kriterijima za imenovanje u Upravni odbor JU Dom zdravlja Breza.

Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu, razmatranje i donošenje Zaključka po Nacrtu Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 15.03.2017 godine do 15.03.2018 godine, kao i razmatranje i usvajanje zaključaka o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja općine Breza, bile su tačke Dnevnog reda.

"Shodno ovlaštenjima, iskoristio sam svoje pravo i predložio reorganizaciju jedinstvenog općinskog organa. Svaka sugestija vijećnika će mi dobro doći", istaknuo je načelnik Zaimović prilikom rasprave o desetoj tački Dnevnog reda, u kojoj je akcent stavljen na Reorganizaciju jedinstvenog općinskog organa uprave općine Breza.

Posljednja tačka tretirala je imenovanje članova komisija stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, a sve tačke su usvojene potrebnom većinom glasova.

Sjednici su, također, prisustvovali savjetnik za privredu i razvoj Enver Hadžiahmetović, savjetnik za društvene djelatnosti Eldin Mustafić, novinarka radija Breza Vernesa Čiva i građanin Sabit Begić.

Galerija fotografija na društvenoj mreži Facebook

0 0