Info

Dvadeset i četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

05.12.2018 12:38
Slika
 
Dvadeset i četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza održana je 28. novembra 2018. godine, a na njenom dnevnom redu našlo se 15 tačaka. U radu na 24. sjednici zbog opravdanih razloga nije sudjelovala vijećnica Amina Cigura-Jekalović (SDP). Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Fetah Bajrić (SDA), Arif Sirotanović (BPS) i Mirza Ahmedspahić (SDA).

Općinski načelnik Munib Zaimović je posredstvom svog obraćanja upoznao vijećnike o vođenim aktivnostima u proteklom periodu.

Vijećnici su u okviru druge tačke dnevnog reda razmotrili i usvojili prijedlog Odluke Strategije integriranog razvoja općine Breza za period od 2019. do 2027. godine. Koordinatorica Razvojnog tima za vođenje procesa planiranja, izrade i provođenja Strategije razvoja Meliha Beširević izrazila je zahvalnost svima koji su učestvovali u donošenju dokumenta na osnovu kojeg se jasnije može sagledati vizija razvoja Općine. Službenica za planiranje Strategije razvoja Eldina Dervišević je istaknula je da je u postupku donošenja Strategije značajno učešće uzela i savjetnica za lokalnu upravu pri Uredu UNDP-a u Sarajevu Amela Gačanović-Tutnjević.

Treća tačka donijela je razmatranje Nacrta Plana zaštite od požara općine Breza koji je prezentirala predstavnica firme „Firing“ d.o.o. Visoko Melina Karamehić, pojasnivši pravni osnov za donošenje dokumenta. Usvojenim Zaključkom utvrđeno je da se po Nacrtu Plana zaštite od požara, u periodu 1. do 20. decembra 2018. godine, sa vijećnicima, privrednicima, predsjednicima mjesnih zajednica i ostalim zainteresovanim licima sprovede javna rasprava.

Zaključak o utvrđivanju Nacrta Budžeta općine Breza za 2019. godinu koji, između ostalog, nalaže sprovođenje javne rasprave sa vijećnicima i svim budžetskim korisnicima usvojen je sa 20 glasova ZA.

Usvojena je i Odluka prema kojoj će novosagrađeni most na rijeci Stavnji, u ulici "6. april", nositi naziv "Most Mustafe Šabića".

Podržani su i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pretovarne stanice komunalnog otpada, Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija u zgradi Partizan, Prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Breza, putem javnog nadmetanja – licitacije, Nacrt Odluke o Općinskim komunalnim taksama i Nacrt Odluke o Komunalnom redu.

Vijećnici su k znanju primili Informaciju o izvršenju Budžeta općine Breza za period 01.01. - 30.09.2018. godine, a razmotren je Program pokrića budžetskog deficita. Data je saglasnost na dopunu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih budžetom općine Breza za 2018. godinu.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Breza Vedad Jusić (SDA) vijećnike je informisao da su dužni do 3. decembra 2018. godine u Stručnu službu dostaviti prijedloge, mišljenja i sugestije za Program rada skupštine ZDK za 2019. godinu.

Odluka o učestvovanju na ročištu za prodaju nekretnine izvršenika "Elektroterma" d.d. Breza, u svojstvu ponuđača i pribavljanju nekretnine u vlasništvo općine Breza, koja je tematizirana u okviru 15. tačke dnevnog reda, usvojena je sa 20 glasova ZA.
0 0