Info

Dvadeset i peta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

27.12.2018 09:56
Slika
 
Na dnevnom redu jučer održane, 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza, našlo se 12 tačaka. Bez najave je odsutan bio vijećnik Fikret Salčinović (SBB). Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Fetah Bajrić (SDA), Mirnes Bašić (SDA), Vedad Jusić (SDA), Arif Sirotanović (BPS), Čamil Buljetović (DF) i Mirzet Suljagić (SBiH).

Općinski načelnik Munib Zaimović je posredstvom svog obraćanja upoznao vijećnike o vođenim aktivnostima u proteklom periodu.

Potrebnu većinu glasova dobili su: Prijedlog Plana zaštite od požara općine Breza, Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta općine Breza za 2018. godinu, Prijedlog Budžeta općine Breza za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta općine Breza za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o općinskim komunalnim taksama, Zaključak po Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu, Izvještaj o stanju protivpožarne zaštite na području općine Breza i Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom načelniku o uplati doprinosa za penziono invalidsko osiguranje po zahtjevu bivših radnika javnog preduzeća „Breza promet“.

Vijećnici su k znanju primili: Informaciju o broju upisanih učenika u prve razrede u 2018/19. godini, postignutim rezultatima i vladanju u 2017/18. godini, Informaciju o preventivnim mjerama na suzbijanju uživanja alkohola, droge i drugih opojnih sredstava koja koriste mladi na području općine Breza te Izvještaj o radu udruženja građana sa finansijskim izvještajem za period od 1. januara do 30. juna 2018. godine.

Gosti na 25. redovnoj sjednici bili su predsjednik i član Odbora za provedbu Etičkog kodeksa u Općinskom vijeću Mirsad Hajduković i Hidajet Avdukić, predsjednik Općinskog odbora Socijaldemokratske partije Sabit Begić, predsjednik Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Muamer Salkić, predsjednik Sportskog kluba invalida sjedeće odbojke "Breza 304" Hasan Blažević, predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida Ibrahim Hasanspahić i predstavnica firme „Firing“ d.o.o. Visoko Melina Karamehić.

Predstavnici medija bili su novinarka radija Breza Aida Halilić i novinar portala Zoom Ahmed Smailbegović.

Nakon završetka posljednje sjednice u 2018. godini, načelnik Zaimović i predsjedavajući Jusić uputili su izraze zahvalnosti vijećnicima na dosadašnjem radu i strpljenju nakon čega je u maloj sali priređena zakuska, a vijećnicima su uručeni simbolični pokloni.

Foto : Dvadeset i peta redovna sjednica Općinskog vijeća
0 0