COVID-19

Dvadeset i prva sjednica Općinskog štaba civilne zaštite : Epidemiološka situacija stabilna

 

18.05.2020 18:52
Slika
 
S ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusa (COVID-19), u sali Općinskog vijeća danas je održana 21. sjednica Općinskog štaba civilne zaštite kojom je predsjedavao komandant mr. sci. Munib A. Zaimović.

Sjednici su prisustvovali i direktor Doma zdravlja primarijus dr. Edin Avdić, načelnik Općinskog štaba civilne zaštite Huso Herco, sanitarna inspektorica Elsada Šehović, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, direktor Centra za socijalni rad Osman Salkić i komandir Policijske stanice Mensur Halilović.

Dr. Avdić je informisao o epidemiološkoj situaciji na području Breze napomenuvši da je stabilna. Direktor Doma zdravlja iznio je podatak da se u samoizolaciji nalazi 12 osoba.

Herco je upoznao prisutne sa novim naredbama Federalnog štaba civilne zaštite koje su primljene k znanju. Herco je naveo je da se i dalje provode sve redovne aktivnosti po pitanju dezinfekcije javnih površina.

Salkić je informisao da ova javna ustanova provodi svoje redovne aktivnosti te da je socijalna slika općine Breza stabilna. Salkić je izvijestio da je završena podjela prehrambeno-higijenskih paketa koje su ranjivim kategorijama društva donirali USAID i KATAR ALKHAIRA – QATAR CHARITY.

Hasanspahić je obavijestio o poduzetim aktivnostima nakon što je Vlada ZDK zaključkom pozvala sve gradove i općine da predoče informacije o svim izvršenim nabavkama za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa COVID-19.

“Jako je važno da ljudi nastave biti disciplinovani i da se pridržavaju svih mjera jer je virus još prisutan”, upozorio je Zaimović.
0 0