Info

Dvadeset i šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

31.01.2019 13:50
Slika
 

Svi vijećnici prisustvovali su jučer održanoj 26. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Breza, na čijem dnevnom redu se našlo 14 tačaka. Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Vedad Jusić (SDA), Arif Sirotanović (BPS), Amina Cigura-Jekalović (SDP), Mirzet Suljagić (SBiH) i Selma Beširević (SBB).

Općinski načelnik Munib Zaimović je putem svog obraćanja upoznao vijećnike o vođenim aktivnostima u proteklom periodu.

Potrebnu većinu glasova dobili su prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu, prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene kvadratnog metra korisne stambene površine na području općine Breza, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o građevinskom zemljištu, prijedlog Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Breza, putem javnog nadmetanja, prijedlog Odluke o komunalnom redu, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine naknade vijećnicima i predsjedavajućem Općinskog vijeća općine Breza, Zaključak po Nacrtu Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje od 15.03.2019.-15.03.2020., Zaključak o pokretanju postupka za dodjelu javnih priznanja općine Breza, prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist graditelja, prijedog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije Breza zbog isteka mandata, prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Breza, prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanja člana Općinske izborne komisije Breza i Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Općinskog vijeća za period od 01.01.2018.-31.12.2018.

Gosti na 26. redovnoj sjednici bili su predsjednik Odbora za provedbu Etičkog kodeksa u Općinskom vijeću Breza Mirsad Hajduković, predsjednik Općinskog odbora Socijaldemokratske partije Sabit Begić, predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Breza Ibrahim Hasanspahić, službenik za demokratski razvoj pri OSCE-u Daut Bajramović i SDP-ova zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Branka Trogrlić.

RTV VISOKO : Dvadeset i šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza (video)

0 0