Info

Dvadeset i treća redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

02.11.2018 17:37
Slika
 
Dvadeset i treća redovna sjednica Općinskog vijeća Breza održana je 31. oktobra, a na njenom dnevnom redu našlo se 10 tačaka. Predsjedavajući Vedad Jusić (SDA) je poslije izvršene prozivke konstatirao da sjednici prisustvuje 20 vijećnika. U radu na 23. sjednici zbog opravdanih razloga nije sudjelovao vijećnik Anes Zaimović (SBB) koji je svoj izostanak pravovremeno najavio.

Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Mirza Ahmedspahić (SDA), Mirnes Bašić (SDA), Vedad Jusić (SDA), Asim Muratović (SDA), Arif Sirotanović (BPS) i Memsud Kadrić (GDS).

Na posljednjem sastanku predsjednika klubova parlamentarnih stranaka Općinskog vijeća donesen je zaključak da se redovna uvodna tačka dnevnog reda, koja tematizira aktivnosti načelnika Muniba Zaimovića između dvije sjednice ne razmatra, s obzirom da je prethodna sjednica bila 10. oktobra 2018. godine.

Stavove nosioca izrade Regulacionog plana "Uže urbano područje grada Breza" o primjedbama koje su pristigle tokom javnog uvida i javne rasprave, predstavila je arhitektica Mirjana Jakovljević iz firme "ROUTING" d.o.o. Banja Luka. Njena asistentica bila je inžinjerka građevine Milana Vasić.

Nakon rasprave vijećnika, sa 20 glasova ZA usvojeni su: Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Uže urbano područje grada Breza“, prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana „Uže urbano područje grada Breza“ i prijedlog Odluke o pristupanju izradi Zoning plana „Poslovna zona Šaš“. Potrebnom većinom glasova vijećnici su podržali usvajanje Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist Fuada Duranovića, Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljišti u korist Jasmina Kruezija, Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljišti u korist Almedina Omerhodžića.

Razmotrene su i primljene k znanju:

- Informacija o provedenim aktivnostima u vezi sa rješavanjem aktuelne problematike u Sportskom udruženju FK RUDAR Breza i pregled plana daljih aktivnosti s ciljem konačnog rješavanja spornih pitanja.

- Informacija o gospodarenju u šumi i šumskom zemljištu na području Općine Breza u PJ Šumarija Vareš za 2017. godinu.

- Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Breza i Izvještaj o realizaciji Programa poticajnih mjera za 2018. godinu.

Informaciju o provođenju zdravstvene zaštite stanovništva na području Općine Breza do 31.09.2018. godine prezentirao je direktor Doma zdravlja dr. Fikret Salčinović.

- Za 8 mjeseci 2018. godine zdravstvena zaštita stanovništva se provodila permanentno, pravovremeno i kvalitetno za svih 12.028 osiguranih lica, odnosno 14.640 stanovnika. Osim redovnih svakodnevnih aktivnosti nije bilo epizoda bilo kakvih epidemija niti vanrednih događanja - kazao je dr. Salčinović.

Sjednicu su pratili predsjednik Odbora za provedbu Etičkog kodeksa vijećnika Mirsad Hajduković, predsjednik Općinskog odbora Socijaldemokratske partije Sabit Begić, predstavnici ureda Udruženja izbornih zvaničnika BiH (UIZBIH), Ernes Jusović, Zvjezdana Dragović i Anela Čavdar i novinarka Radija Breza Aida Halilić.

U okviru projekta „Uključivanje mladih ljudi u javni život na lokalnom nivou u BiH“ koji sredstvima Ambasade Republike Češke u BiH implementira UIZBIH, sjednici su prisustvovali učenici Opće gimnazije "Muhsin Rizvić" iz Breze, predsjednica Vijeća učenika Šejla Šehić te članovi Aldin Kulaglić, Nermin Avdukić i Ilma Kovačević.

Cilj projekta je povećati učešće mladih u javnom životu na lokalnom nivou i doprinijeti funkcionalnosti lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini na temelju aktivnog učešća mladih građana.

Foto : Dvadeset i treća redovna sjednica
0 0