Info

Dvanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

30.11.2017 12:56
Slika
 
Svi vijećnici Općinskog vijeća (OV) Breza prisustvovali su dvanaestoj redovnoj sjednici, utvrđeno je nakon prozivke koju je izvršio sekretar OV-a Safet Zahirović.

Nova vijećnička pitanja i inicijative uputili su Fetah Bajrić (SDA), Arif Sirotanović (BPS) i Edin Avdić (SBB).

Poslije uvodnog izlaganja predsjedavajućeg Vedada Jusića, u okviru prve tačke dnevnog reda, o Inicijativi za prekategorizaciju lokalne ceste Visoko–Gračanica–Prhinje–Breza u Regionalnu cestu drugog reda i Inicijativi za zadržavanje postojeće kategorije magistralne ceste drugog reda M214 Ribnica-Podkamensko-Vareš-Breza-Podlugovi, govorio je Adnan Alikadić, stručni saradnik u Direkciji za ceste Kantona Sarajevo.

Vijećnici su jednoglasno usvojili zaključke pomenutih inicijativa posredstvom kojih se od Ministarstva za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona traži da u fazi pripreme nove ili izmjene postojeće Odluke o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne i regionalne ceste, predloži Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija kao nosiocu ovih aktivnosti da se postojeća lokalna cesta Visoko–Gračanica–Prhinje–Breza prekategoriše u regionalnu cestu drugog reda. Putem drugog zaključka od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija traži se da u trenutnoj fazi pripreme nove ili izmjene postojeće Odluke o kategorizaciji cesta u autoceste i brze ceste, magistralne i regionalne ceste kao nosioca ovih aktivnosti, da magistralna cesta drugog reda M214 Ribnica-Podkamensko-Vareš-Breza-Podlugovi zadrži ovu kategoriju.

Općinski načelnik Munib Zaimović govorio je o svojim aktivnostima u proteklom periodu i predstavio pismo namjere za realizaciju investicionog projekta na području općine Breza koji se ogleda u izgradnji fabrike cementa.

Glasanjem je potvrđeno razrješenje Amine Smailbegović iz Komisije za mlade i ravnopravnost spolova, kao i imenovanje Amre Kulaglić.

Informacije o radu članova Komisije za praćenje i vršenje kontrole ulaganja Korisnika Sportsko-rekreacionog centra ADA, firme EKO KRUG d.o.o. Breza, prezentirao je vijećnik Fetah Bajrić (SDA), predsjednik Komisije.

Zbog još neodržane Izvještajno-izborne Skupštine Sportskog saveza, na kojoj bi se trebale donijeti značajne smjernice, prijedlog Odluke o dodjeli u zakup Sportskog centra„Partizan“ upućen je na dorade i dopune.

Uz izmjene, usvojen je prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na realizaciju projekta „Ojačanje mosta na rijeci Stavnji u ulici 6. april s obnovom obalnih stubova i izradom pješačkih staza“ čije troškove će snositi Mustafa Šabić, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu od oktobra 2015. godine.

Sa jedanaest glasova usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Breza za period od 1. januara 2017. do 30. septembra 2017. godine. Potrebnu većinu glasova dobili su i prijedlozi odluka o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Komunalno“ sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i zakonom o privrednim društvima u FBiH te usvajanju Programa kapitalnih investicija. Podržan je nacrt Budžeta općine Breza za 2018. godinu, dok su vijećnici raspravljali i o Dokumentu okvirnog Budžeta za period 2018.- 2020. godine.

U okviru posljednje tačke dnevnog reda dvanaeste redovne sjednice, izabrani zvaničnici su sagledavali mogućnosti podnošenja tužbe protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona zbog nedonošenja provedbenih propisa o visini, kriterijima i načinima korištenja naknade troškova prevoza osiguranicima, čije je donošenje predviđeno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

VIDEO : Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća

Fotogalerija : Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Breza
0 0