Info

Edukativno predavanje u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje “Umihana Čuvidina”

 

28.01.2020 14:37
Slika
 
Zbog povećanja zagađenja zraka na području općine Breza, u cilju podizanja svijesti i promocije zdravlja, dr. Enisa Mešanović-Selimović u prostorijama Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje “Umihana Čuvidina” održala je edukativno predavanje za roditelje i djecu, tokom kojeg su mališanima podijeljene maske.

Dr. Mešanović-Selimović je naglasila da su podizanje svijesti i edukacija stanovnika prvi korak ka pronalaženju efektnih rješenja.

Obzirom na povećane vrijednosti zagađenog zraka, direktor Doma zdravlja dr. Edin Avdić je ranije ukazao na potrebu nabavke zaštitnih maski za najmlađe. U saradnji s direktoricom JU za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Umihana Čuvidina" Amrom Mušić i općinom Breza, pokrenuta je inicijativa koja je rezultirala nabavkom i podjelom 150 maski mališanima, dok su maske distribuirane u osnovnim školama “Enver Čolaković” i “Safvet-beg Bašagić”, Javnom preduzeću “Komunalno”, Centru za socijalni rad i Udruženju penzionera.
0 0