Info

Emir Pajić učesnik treće radionice projekta Attractive Danube

 

01.05.2018 14:18
Slika
 
Svojim angažovanjem i učestvovanjem u projektu ATTRACTIVE DANUBE (Unapređenje kapaciteta za jačanje teritorijalne atraktivnosti Dunavskog regiona) koji se finansira iz sredstava Europskih fondova, Europskog regionalnog razvojnog fonda i Instrumenta pretpristupne pomoći (ERDF i IPA) Federalno ministarstvo prostornog uređenja nastavilo je sa dobrim praksama transnacionalne – međudržavne saradnje.

Pod okriljem ATTRACTIVE DANUBE projekta, 25. aprila 2018. godine, u Lukavcu je održana Treća B&H ATTRACTIVE DANUBE radionica.

Na poziv Nedima Mujića iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja, rukovodeći se najvišim stručnim standardima iz oblasti koje su direktno povezane sa prostornim planiranjem na prostoru Bosne i Hercegovine, veliki doprinos pripremi i održavanju radionice dao je zaposlenik općine Breza Emir Pajić koji je prezentirao „GIS na nivou općine Breza i lokalnom nivou“.

Na radionicu su bili pozvani predstavnici sektorskih politika vezanih za prostorni i regionalni razvoj sa područja Bosne i Hercegovine.
0 0