Info

FOTO : Održavanje i zaštita javnih cesta na području Općine Breza

 

25.07.2019 09:30
Slika
 
U skladu s godišnjim Planom i programom održavanja i zaštite javnih cesta na području Općine Breza za period od 15. marta do 15. novembra 2019. godine, koji je usvojen na redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. marta ove godine,  radnici firme „NAHONAL GAS“ d.o.o. Breza do 23. jula izvršili su sljedeće aktivnosti:

- Sanacija udarnih oštećenja na lokalnoj cesti Mahala-Prhinje, potez od spoja s cestom prema Dužicama do granice s općinom Visoko – u površini od 1.087 m² ;

- Sanacija udarnih oštećenja na cesti Mahala – Prhinje, dionica od lokaliteta Haldija do spoja lokalne ceste za Prhinje i lokalne ceste prema Dužicama – u površini od 180,60m² ;

- Sanacija lokalne ceste R 444- Mahala – u površini od 273,55m² ;

- Izrada horizontalne signalizacije na gradskim ulicama: ulica ZAVNOBiH-a, Titova ulica, ulica Žrtava genocida u Srebrenici, ulice Salke Bešlagića, te ulice L016-011, od spoja s R 444 do Haldije – dužina izvedene središnje linije iznosi 2.200 metara i površina izvedenih pješačkih prelaza iznosi 257m² i 4 usmjeravajuće strelice.

Pored navedenih aktivnosti, izvršen je i obilazak oštećenja na asfaltnom zastoru gradskih ulica i trotoara u gradskom jezgru, te će se u narednom periodu pristupiti njihovoj sanaciji.
0 0