Oglasi

INTERNI OGLAS za unapređenje državnog službenika na upražnjeno radno mjesto u Službi za privredu Općine Breza

 

22.03.2019 13:34
Slika
Naziv upražnjenog radnog mjesta: Viši stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Broj:01/2-34-592/19
Breza, 22.03.2019. godine
 
Na osnovu člana 35. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/12), a u skladu sa članom 25. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza,broj: 7/13), Općinski načelnik, objavljuje:
 
INTERNI OGLAS
 
za unapređenje državnog službenika na upražnjeno radno mjesto u Službi za privredu Općine Breza
 
Naziv upražnjenog radnog mjesta:
 
-  Viši stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu  - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme
0 0