Oglasi

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata

 

12.06.2019 10:59
Slika
U Javnom oglasu o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije ispravlja se tačka 13
Broj: 01/2-05-1399/19
Breza, 11.06.2019. godine
           
ISPRAVKA
J A V N O G  O G L A S A
 
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata
 
  
U Javnom oglasu o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije, radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata, broj: 01/2-05-1399/19 od 07.06.2019. godine, a objavljenog dana 10.06.2019. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ – Sarajevo, a zbog greške u pisanju, ispravlja se tačka 13.,  tako da glasi:
  
„Javni oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje stambeno - poslovnih objekata, objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje“- Sarajevo, web stranici Općine Breza i na oglasnoj ploči Općine Breza.
 
Troškove zaključenja ugovora u formi notarski obrađene isprave i plaćanje poreza na promet nekretnina, snosi kupac.
 
Općina Breza ne snosi nikakve troškove ponuđača i zadržava pravo da poništi ovaj Oglas, bez obaveze obrazlaganja i nema nikakve odgovornosti prema prijavljenim ponuđačima, osim da izvrši povrat uplaćene kapare.“
 
U ostalim dijelovima Javni oglas ostaje neizmjenjen.
0 0