Novi link

IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ZA GRADSKU TRŽNICU U BREZI

 

02.03.2018 14:21
Slika
POSTUPAK JAVNE NABAVKE , KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
Broj protokola: 02/1-2-14-579-1/18
Broj javne nabavke:726-6-2-10-3-1/18
  
 
KONKURSNA DOKUMENTACIJA 
ZA NABAVKU USLUGA
 
IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA ZA GRADSKU  TRŽNICU U BREZI
POSTUPAK JAVNE NABAVKE
KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
 
 
Pomoćnik načelnika
Salih Hasanspahić
 
Breza, 02.03.2018.godine
0 0