Info

Izvođač radova uveden u posao na projektu uređenja korita rijeke Stavnje

 

01.11.2018 12:44
Slika
 

Nakon potpisivanja ugovora o izvođenju radova na uređenju korita rijeke Stavnje, radnici firme „Nahonal-Gas“ d.o.o Breza su 31. oktobra, u prisustvu predstavnika nadzornog organa iz firme “Džev Komerc” d.o.o. Zavidovići, uvedeni u posao.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 17.462 KM. Obaveza izvođača je da poslove uređenja korita završi u roku od 60 dana od dana uvođenja u posao. Radi se o prvoj fazi projekta čiju realizaciju finansira Uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.  

Lica zadužena za praćenje realizacije ugovora ispred općine Breza su pomoćnik načelnika za poslove civilne zaštite Huso Herco i stručni saradnik za razvoj Nermin Ćosić.

Radovi na uređenju korita na dužini od 300 metara uključuju mašinsko čišćenje mostovskih propusta s utovarom i odvozom nakupljenog materijala, sječu šiblja i ostalog niskog rastinja prečnika do 20 centimetara i mašinsko skidanje nanosa naplavina do projektovane dubine u koritu.

0 0