Javni pozivi

JAVNA RASPRAVA O NACRTU REGULACIONOG PLANA „UŽE URBANO PODRUČJE GRADA BREZA“

 

01.08.2018 13:12
Slika
Dokumenti „Nacrta Regulacionog plana „Uže urbano područje grada Breza“, se stavljaju na javni uvid u periodu od 01.08.do 16.09.2018. godine
Na osnovu člana 115. Stav 3. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 8/09-Prečišćeni tekst), prilikom razmatranja Nacrta Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar“, Općinsko vijeće Breza na sjednici održanoj dana 25.07.2018. godine donijelo je zaključak o stavljanju na javni uvid i provođenje
 
JAVNE RASPRAVE
 
O NACRTU REGULACIONOG PLANA
 „UŽE URBANO PODRUČJE GRADA BREZA“
 
  
Dokumenti „Nacrta Regulacionog plana „Uže urbano područje grada Breza“, se  stavljaju na javni uvid u periodu od 01.08.do 16.09.2018. godine, i mogu se pogledati na web stranici Općine Breza  www.breza.gov.ba i u Centru za pružanje usluga građanima općine Breza, svakim danom od 730 do 1600 sati.
 
Glavna javna rasprava će se održati 06.09.2018.godine (četvrtak) u sali Općinskog vijeća u Brezi  sa početkom u 16.15 sati.
 
Svoje primjedbe i sugestije građani mogu uputiti najkasnije do 17.09.2018.godine putem telefona, upisom u knjigu na anketnom pultu u Centru za usluge građanima, putem pošte i na e-mail: prostorno@breza.gov.ba
 
Dodatne informacije se mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove i putem telefona
 
   +387 32 786-054  i
+387 32 786-042
0 0