Javni pozivi

Javna rasprava o Nacrtu Plana zaštite od požara općine Breza

 

04.12.2018 13:12
Slika
 
Služba civilne zaštite
Broj: 05/1-44-3248/18
Breza, 04.12.2018. godine

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća broj: 01/1-02-3138/18 o utvrđivanju Nacrta Plana zaštite od požara Općine Breza, Služba civilne zaštite Općine Breza objavljuje:

POZIV NA JAVNU RASPRAVU
O

1.    Nacrtu Plana zaštite od požara Općine Breza

Javna rasprava će se održati u periodu od 01.12.2018. do 20.12.2018. godine.
Nacrt Plana zaštite od požara Općine Breza se nalazi i može se pogledati na

1. zvaničnoj web stranici općine Breza:  www.breza.gov.ba;
2. u prostorijama Službe civilne zaštite

Glavna rasprava po navedenom Nacrtu Plana zaštite od požara općine Breza održat će se dana 12.12.2018. (srijeda) godine u 16 sati.

Svoje primjedbe i sugestije po Nacrtu navedenog Plana, građani mogu davati do 20.12.2018. godine, putem telefona 032/786-055; upisom u knjigu na anketnom pultu u Centru za pružanje usluga građanima; putem pošte i na e-mail: cz@breza.gov.ba.
0 0