Javni pozivi

Javna rasprava po nacrtu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obrazovanju odraslih

 

20.07.2018 13:31
Slika
Javna rasprava će se održati u sali općinskog vijeća Breza 24.07.2018.godine sa početkom u 10 sati
Broj: 01/-02-2061/18
Breza, 16.07.2018.godine
  
P  O  Z  I  V
 
Od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport zaprimili smo akt broj: 10-02-6545-2-2/18 od 11.07.2018. godine, kojim se traži da organizujemo Javnu raspravu po nacrtu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obrazovanju odraslih.

Prema  utvrđenom planu Javne rasprave po nacrtu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obrazovanju odraslih , Javna rasprava će se održati u sali općinskog vijeća Breza 24.07.2018.godine sa početkom u 10 sati.
 
Uvid u Nacrt Zakona može se izvršiti na web stranici www.zdk.ba
0 0