Novi link

Konkurs za prijem u radni odnos u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“

 

05.02.2020 12:56
Slika
Raspisuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje
Umihana Čuvidina Breza
Šehidska 14
71 370 Breza

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK (Službene novine ZDK broj 07/10), te na osnovu odredbi Odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriterijima i načinom bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa odgajatelja, zdravstvenih i ostalih radnika i prijema lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanovi za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza, broj: 204/19 od 08.08.2019. godine, i u skladu sa Odlukom Upravog odbora Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje „Umihana Čuvidina“ Breza o potrebi popune upražnjenih radnih mjesta broj: 07/20 od 31.01.2020. godine, Direktor Ustanove raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos

I
(1) Raspisuje se Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto kako slijedi:

01. Odgajatelj/ica u vrtičkoj grupi - 1 (jedan) izvršilac ( na period do šest mjeseci)
02. Odgajatelj/ica na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, na određeno vrijeme u trajanju od 180 sati ( tri mjeseca ) - 2 (dva) izvršioca na puno radno vrijeme
03. Odgajatelj/ica na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, na određeno vrijeme u trajanju od 180 sati ( tri mjeseca )- 1 (jedan) izvšilac na pola radnog vremena
0 0