Oglasi

JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata

 

10.06.2019 13:43
Slika
Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu nekretnina), putem javnog nadmetanja - licitacije
Broj: 01/2-05-1399/19
Breza, 07.06.2019.godine
 
Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/17 i 1(19)  i člana 3. stav 2. Odluke Općinskog vijeća Breza  o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije, broj: 01/1-02-1256/19 od 29.05.2019. godine ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 5/19), Općinski načelnik , o b j a v lj u j e
 
 
J A V N I  O G L A S
 
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata
 
 
 
  1. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINA KOJE SU PREDMET PRODAJE
 
            Općina Breza, Breza, ulica Bogumilska broj: 1.
 
  1. PREDMET PRODAJE
 
     Općina Breza raspisuje  Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu nekretnina), putem javnog nadmetanja -  licitacije
0 0