Oglasi

JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta

 

13.08.2020 09:02
Slika
Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta
Broj: 01/2-04-1623/20
Breza,11.08.2020. godine

Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 17/14), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 6/17 i 1/19) i člana 3. Odluke Općinskog vijeća Breza o uvjetima, načinu i postupku prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Breza, putem javnog nadmetanja - licitacije, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta, broj: 01/1-02-1485/20 od 29.07.2020. godine ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 6/20), Općinski načelnik, o b j a v lj u j e

J A V N I O G L A S
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije, radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta

1. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINE KOJA JE PREDMET PRODAJE
Općina Breza, Breza, ulica Bogumilska broj: 1.
0 0