Oglasi

JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinske izborne komisije Breza

 

07.02.2019 07:49
Slika
Objavljuje se javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Breza. Člana Općinske izborne komisije Breza imenuje Općinsko vijeće Breza, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.
Na osnovu člana 2.12. Izbornog Zakona BiH (“Službeni glasnik BiH“, broj : 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14 i 31/16), te člana 19. tačka 25. Statuta općine Breza (“Službeni glasnik općine Breza”, broj 8/09 – Prečišćeni tekst) i člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jednice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 29/18-Prećiščeni tekst), Općinsko vijeće Breza objavljuje
 
JAVNI OGLAS
za imenovanje člana Općinske izborne komisije Breza
 
I
Objavljuje se javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Breza.
Člana Općinske izborne komisije Breza imenuje Općinsko vijeće Breza, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.
U skladu sa Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jednice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: broj: 29/18-Prećiščeni tekst), osoba koja je kandidat za člana Općinske izborne komisije Breza treba ispunjavati sljedeće opće uvjete:

1. da je osoba sa pravom glasa,

2. da je osoba sa odgovarajućom stručnom spremom.
0 0