Oglasi

Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Breza

 

10.09.2019 13:39
Slika
 
Na osnovu člana 2.12. Izbornog Zakona BiH (“Službeni glasnik BiH“, broj : 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14 i 31/16), te člana 19. tačka 25. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza”, broj 8/09 – Prečišćeni tekst) i člana 7. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jednice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj: 29/18 i 36/19), Općinsko vijeće Breza objavljuje

Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Breza

I

Objavljuje se javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Breza. Člana Općinske izborne komisije Breza imenuje Općinsko vijeće Breza, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.
0 0