Oglasi

Javni oglas za izbor i imenovanje kandidata na pozicije članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Breza

 

16.04.2018 08:35
Slika
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine FBiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. stav 5. alineja 1. i 2. i stav 8 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBIH“, br. 46/10 i 75/13),
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine FBiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. stav 5. alineja 1. i 2. i stav 8 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBIH“, br. 46/10 i 75/13),  Odluke o bližim kriterijima za imenovanje u upravni odbor JU Dom zdravlja Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ – Prečišćeni tekst, broj: 2/17), i člana 32. Statuta JU Dom zdravlja Breza, broj: 01-394/12 od 13.07.2012. godine, u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadležnosti načelnika Općine Breza, načelnik Općine Breza o b j a v lj u j e
 
JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje kandidata na pozicije članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Breza
 
  1. član Upravnog odbora J.U. Dom zdravlja Breza, iz reda osnivača,                  1
  2. član Upravnog odbora J.U. Dom zdravlja Breza, iz reda stručnih

           radnika zdravstvene ustanove                                                                       10 0