Javni pozivi

Javni oglas za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za obavljanje tehničkih pregleda građevina izgrađenih na području Općine Breza

 

17.06.2019 10:40
Slika
POZIVAJU SE zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Breza
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko-pravne poslove

Broj: 01/2-05-1442/19
Breza, 13.06.2019. godine

Općinski načelnik, na osnovu člana 133. stav 6. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14 i 4/16), o b j a v l j u j e

J A V N I  O G L A S
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJA ZA
OBAVLJANJE TEHNIČKIH PREGLEDA GRAĐEVINA
IZGRAĐENIH NA PODRUČJU OPĆINE BREZA

I - POZIVAJU SE zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Breza, i to diplomirani inžinjeri iz oblasti:

- arhitekture,
- građevine,
- elektrotehnike,
- mašinstva,
- geodezije,
- saobraćaja,
- zaštite od požara i eksplozija,
- zaštite na radu i
- kontrole sanitarnih uslova.
0 0