Oglasi

Javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine

 

14.06.2019 13:05
Slika
 
Broj:04/1-4-23-1420/19
Breza, 13.06.2019. godine
 
Na osnovu člana 5. Odluke o privremenom zauzimanju javnih površina na području općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 4/18), po ovlaštenju Općinskog načelnika, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza, raspisuje
 
 
JAVNI  OGLAS
 za privremeno zauzimanje javne površine
 
I - PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet Javnog oglasa je javna površina u Brezi, ulica Bosanska, dio k.č. broj: 767/1 k.o. Breza, na kojoj se može montirati plato za postavljanje stolova i stolica.
0 0