Javni pozivi

Javni oglas za privremeno zauzimanje javne površine

 

27.04.2018 12:19
Slika
Predmet Javnog oglasa je javna površina u Brezi, ulica Bosanska, dio k.č. broj: 767/1 k.o. Breza (n.p.), na kojoj se može montirati plato za postavljanje stolova i stolica
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko-pravne poslove
 
Broj:04/1-4-23-1229/18
Breza, 27.04.2018. godine
 
Na osnovu člana 5. Odluke o privremenom zauzimanju javnih površina na području općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 4718), po ovlaštenju Općinskog načelnika, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Breza, raspisuje
 
 
J A V N I  O G L A S 
za privremeno zauzimanje javne površine
 
I - PREDMET JAVNOG OGLASA
Predmet Javnog oglasa je javna površina u Brezi, ulica Bosanska, dio k.č. broj: 767/1 k.o. Breza (n.p.), na kojoj se može montirati plato za postavljanje stolova i stolica, prema slijedećim urbanističko-tehničkim uslovima:
0 0