COVID-19

Javni poziv fizičkim i pravnim licima za davanje doprinosa borbi protiv širenja bolesti koju izaziva koronavirus

 

27.03.2020 13:41
Slika
 
Broj: 01/2-04- 671/20
Breza, 27.03.2020.god

Općinski štab civilne zaštite i Koordinaciono tijelo za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa, upućuju

JAVNI POZIV

svim fizičkim i pravnim licima sa područja općine Breza i šire, da ukoliko su u mogućnosti daju svoj doprinos u prevenciji i zaštiti građana općine Breza od širenja COVID-19 (koronavirus).

Doprinos mogu dati u smislu finansijske, robne, materijalne ili bilo koje druge vrste podrške.

Finansijsku podršku mogu pružiti uplatom na račun broj: 338-00-022116336-34 (depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda budžeta općine Breza), otvoren kod Unicredit Bank dd,

Vrsta prihoda:
fizička lica: 733111
pravna lica: 733112
šifra općine: 016

Robnu, materijalnu i druge vrste podrške mogu izvršiti putem Štaba civilne zaštite općine Breza, Centra za socijalni rad Breza, Crvenog križa Breza i DD "Merhamet" Breza.
0 0