Javni pozivi

Javni poziv za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2020. godine

 

02.04.2020 17:36
Slika
 
Broj: 01/2-04-686/20
Breza: 02.04.2020. godine

J A V N I  P O Z I V
za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2020. godine

I PREDMET POZIVA
Pozivaju se domaćinstva sa područja općine Breza, koja su zainteresirana za proljetnu sjetvu za vlastite potrebe, a nisu u mogućnosti da nabave sjemenski materijal ili nisu u mogućnosti da nabave sjemenski materijal u potrebnoj količini da podnesu zahtjev za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu (krompir, grah i mrkva).

II USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU
Podnosioci zahtjeva za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2020. godine, moraju ispunjavati sljedeće uslove :
•    Da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Breza,
•    Da su vlasnici odnosno posjednici zemljišta na kojem se obavlja sjetva ili da koriste zemljište po ugovoru o zakupu, poklonu Ili neki drugi osnov korištenja zemljišta,
•    Da mjesečna primanja podnosioca zahtjeva ne prelaze iznos od 300,00 KM po članu domaćinstva

III SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE
•    Korisnici podrške popunjavaju prijavni obrazac  (obrazac se može preuzeti u  Centru za pružanje usluga Općine Breza), uz koji prilažu kopiju lične karte i dokaz o mjesečnim primanjima (obračun mjesečne plaće ili ček od penzije, ne stariji od tri mjeseca). Iz razloga ograničenog kretanja, prijava se može izvršiti i putem telefona/viber broja 061/692-940, sa slikom kopije lične karte i dokaza o mjesečnim primanjima.

IV ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV
Rok za prijavu na javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja.

V OCJENA PRIJAVE
Ocjenu prijava izvršit će Služba za privredu i lokalni razvoj i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju navedene uslove te objaviti dan raspodjele sjemenskih paketa.

VI OSTALE ODREDBE
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
0 0