Tenderi

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGE ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA, OPRAVKE SLUŽBENIH VOZILA I ZAMJENE GUMA ZA VOZILA OPĆINE BREZA U 2017.GODINI

 

11.05.2017 15:21
Slika
OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: Usluge održavanja, servisiranja, opravke službenih vozila i zamjene guma u 2017. godini, u skladu sa potrebama Ugovornog organa za sljedeća službena vozila
Služba za privredu
 
Broj: 01/2-14-1217-6/17
Breza, 11.05.2017.godine

      Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o  pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-05-1216/17 od 11.05.2017.godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA USLUGE ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA, OPRAVKE SLUŽBENIH VOZILA I ZAMJENE GUMA ZA VOZILA OPĆINE BREZA
U 2017.GODINI
0 0