Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Breza za 2018. godinu

 

23.03.2018 09:51
Slika
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Breza za 2018. godinu sa pozicije: „Transfer za sport“, ekonomski kod: „614311“
Broj: 01/2-05-804/18                                       
Breza, 22.03.2018. godine

Na osnovu  člana  37. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza“ br 08/09 ), Općinski  načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava  za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Breza za 2018. godinu

I
Raspisuje se Javni poziv za  dostavljanje prijava  za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Breza za 2018. godinu sa pozicije: „Transfer za sport“, ekonomski kod: „614311“
 
II
Nosioci sportskih aktivnosti na području općine Breza mogu podnijeti prijavu ukoliko imaju sjedište na području općine Breza i ukoliko su registrirani u skladu sa zakonom.
Nosioci sportskih aktivnosti su:
 
–       sportski klubovi,
–       sportska društva, udruženja i organizacije
–       sportski savezi,
–       sportski klubovi i  udruženja invalidnih lica.
0 0