Javni pozivi

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu

 

19.02.2020 08:41
Slika
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Transfer za sport“
Temeljem članaka 34., 45., 46. i 53 Zakona o izvršavanju Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020 godinu. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 24/19), kao i članka 6. Programa utroška sredstava sa Tekućeg Transfera za sport, Broj: 02-11-1817/20, od 30. 01. 2020. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

JAVNI POZIV
Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu.

I.
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Transfer za sport“ a sukladno člancima 34., 45., 46. i 53 Zakona o izvršavanju Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 24/19), kao i članku 6. Programa utroška sredstava sa Tekućeg Transfera za sport, Broj: 02-11-1817/20, od 30. 01. 2020.
0 0