Javni pozivi

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sportske klubove i društva i ostala udruženja iz Budžeta Općine Breza za 2020. godinu

 

15.01.2020 15:07
Slika
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Breza za 2020 godinu
Na osnovu člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 8/09 – Prečišćeni tekst“), te na osnovu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Breza iz grantova za finansiranje projekata udruženja u oblasti sporta, kulture, obrazovanja i drugih oblasti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/18), Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sportske klubove i društva i ostala udruženja iz Budžeta Općine Breza za 2020. godinu

I.
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Breza za 2020 godinu sa pozicije „Grantovi neprofitnim organizacijama“ konto 614300, a u skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Breza iz grantova za finansiranje projekata udruženja u oblasti sporta, kulture, obrazovanja i drugih oblasti, broj 01/1-02-1148/18 („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/18).
0 0