Javni pozivi

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava

 

19.02.2020 08:36
Slika
Raspisuje se javni poziv za predlaganje: projekata iz oblasti kulture, omladinskih projekata i projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika koji će se sufinansirati iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini.
Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/15.) i člana 35. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 24/19.) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa
I „Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“,
II „Transfera za omladinske projektne aktivnosti“ i
III „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“,
Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu

I
Raspisuje se javni poziv za predlaganje:
- projekata iz oblasti kulture,
- omladinskih projekata i
- projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika
koji će se sufinansirati iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini.
0 0