Javni pozivi

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga i sugestija za planiranje prostora na Prostornu osnovu Regulacionog plana "HRASNO"

 

17.02.2020 11:36
Slika
Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imivinsko-pravne poslove Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Hrasno"
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko-pravne poslove

Broj: 04/1-2-23-1748/16
Breza, 13.02.2020.godine

Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imivinsko-pravne poslove Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Hrasno" ,(Službeni glasnik općine Breza broj 7/16) i na osnovu člana 44. Zakona o prostornom uređenju i građenju (Službene novine zeničko-dobojskog kantona broj:1/14 i 4/16) upućuje:

J A V N I P O Z I V
za dostavljanje prijedloga i sugestija za planiranje prostora na
Prostornu osnovu Regulacionog plana "HRASNO"
 
POZIVAJU SE zainteresovani građani, pravna i fizička lica, vlasnici i posjednici nekretnina u obuhvatu planskog dokumenta "Hrasno", da dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu.

Uvid u Prostornu osnovu plana moguće je izvršiti na web stranici Općine Breza: www.breza.gov.ba i u Službi za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Breza.

Zainteresovana lica dužna su da u roku od 8 dana po isteku javnog poziva, najkasnije do 24.02.2020.godine, dostave u pisanom obliku ovoj službi svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja, a koja se tiču područja i imovine obuhvaćene planom.
0 0