Javni pozivi

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga i sugestija za planiranje prostora za izradu Regulacionog plana "CENTAR II"

 

14.01.2020 11:35
Slika
POZIVAJU SE zainteresovani građani, vlasnici i posjednici nekretnina, pravna i fizička lica, organi uprave, upravne organizacije i javna preduzeća
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice
geodetske i imovinsko-pravne poslove

Broj:04/1-2-23-3039/19
Breza,13.01.2020. godine

Općinski načelnik, putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imivinsko-pravne poslove Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Centar II" ,(Službeni glasnik općine Breza broj 11/19) i na osnovu člana 44. Zakona o prostornom uređenju i građenju (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj:1/14 i 4/16) upućuje:

J A V N I P O Z I V
za dostavljanje prijedloga i sugestija za planiranje prostora za izradu
Regulacionog plana "CENTAR II"

POZIVAJU SE zainteresovani građani, vlasnici i posjednici nekretnina, pravna i fizička lica, organi uprave, upravne organizacije i javna preduzeća, da dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu u obuhvatu planskog dokumenta "CENTAR II",a koja se tiču njihove imovine.
Uvid u obuhvat plana moguće je izvršiti na web stranici Općine Breza: www.breza.gov.ba, na ogla-snoj ploči u Centru za usluge građanima i u Službi za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Breza.
Zainteresovana lica dužna su da u roku od 30 dana po isteku javnog poziva, a najkasnije do
14.02.2020.godine, dostave u pisanom obliku ovoj Službi svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja, a koja se tiču područja i imovine obuhvaćene planom
0 0