Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i sugestija za planiranje prostora za izradu Regulacionog plana "HRASNO"

 

01.02.2018 07:37
Slika
Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imivinsko-pravne poslove Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Hrasno"
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko-pravne poslove
 
Broj: 04/1-2-23-1748/16
Breza, 26.01.2018.godine
 
Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imivinsko-pravne poslove  Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Hrasno" ,(Službeni glasnik općine Breza broj 7/16) i na osnovu člana 44.  Zakona o prostornom uređenju i građenju  (Službene novine zeničko-dobojskog kantona  broj:1/14 i 4/16) upućuje:
 
 
J A V N I P O Z I V
za dostavljanje prijedloga i sugestija za planiranje prostora za izradu
Regulacionog plana "HRASNO"
 
 
POZIVAJU SE zainteresovani građani, pravna i fizička lica, vlasnici i posjednici nekretnina u obuhvatu planskog dokumenta "Hrasno", da dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu.
 
Uvid u obuhvat plana moguće je izvršiti na web stranici Općine Breza: www.breza.gov.ba i u  Službi za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Breza.
 
Zainteresovana lica dužna su da u roku od 30 dana po isteku javnog poziva, najkasnije do 01.03.2018.godine, dostave u pisanom obliku ovoj službi svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja, a koja se tiču područja i imovine obuhvaćene planom.
0 0