Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i sugestija za planiranje prostora za izradu Zoning plana poslovne zone "Šaš"

 

31.08.2018 12:30
Slika
POZIVAJU SE zainteresovani građani, pravna i fizička lica, vlasnici i posjednici nekretnina u obuhvatu planskog dokumenta Zoning plan poslovne zone "Šaš"
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,
geodetske i imovinsko-pravne poslove
 
Broj: 04/1-2-23-2497/18
Breza, 29.08.2018.godine
 
Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imivinsko-pravne poslove  Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Poljice" ,(Službeni glasnik općine Breza broj 4/17) i na osnovu člana 44.  Zakona o prostornom uređenju i građenju  (Službene novine zeničko-dobojskog kantona  broj:1/14 i 4/16) upućuje:
 
 
J A V N I P O Z I V
za dostavljanje prijedloga i sugestija za planiranje prostora za izradu
Zoning plana poslovne zone "Šaš"
 
 
POZIVAJU SE zainteresovani građani, pravna i fizička lica, vlasnici i posjednici nekretnina u obuhvatu planskog dokumenta Zoning plan poslovne zone "Šaš", da dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu.
 
Uvid u obuhvat plana moguće je izvršiti na web stranici Općine Breza: www.breza.gov.ba i u  Službi za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Breza.
 
Zainteresovana lica dužna su da u roku od 30 dana po isteku javnog poziva, najkasnije do 30.09.2018.godine, dostave u pisanom obliku ovoj službi svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja, a koja se tiču područja i imovine obuhvaćene planom.
0 0