Javni pozivi

JAVNI POZIV za dostavljanje projektnih prijedloga za učešće u projektu „PARTICIPATIVNI BUDŽET ZA BREZU 2019“

 

27.06.2019 09:21
Slika
Općina Breza u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH i AGORA CE iz Češke Republike implementira pilot projekat „Participativni budžet za Brezu 2019“.
J A V N I P O Z I V

za dostavljanje prijedloga projekata za učešće u projektu
„PARTICIPATIVNI BUDŽET ZA BREZU 2019“

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Općina Breza u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH i AGORA CE iz Češke Republike implementira pilot projekat „Participativni budžet za Brezu 2019“.
Projekat omogućava građanima da aktivno i direktno učestvuju u procesu donošenja odluka o razvoju svoje općine. Građani Breze poštivajući pravila i procedure predlažu svoje projektne ideje, zatim putem glasanja odlučuju koji će se projekti realizovati na području općine.

2. PRAVO I USLOVI PREDLAGANjA PROJEKATA
• Prijedlog može predati svaki građanin opštine.
• Prijedlog mora biti izrađen na formalno ispravan način,
• Prijedlog projekta mora imati podršku minimalno 5 su-predlagača,
• Svaki građanin opštine može predati samo jedan projekat, ali može podržati više od jednog projekta,
• Maksimalni budžet projekta za 2019. godinu je 26.000,00 KM, a maksimalni iznos za pojedinačan projekt je 6.000,00 KM,
• Projekt mora biti realiziran u roku od 1 godine od izbora na finalnom glasanju, a završen najkasnije do kraja novembra 2019. godine.
• Projekat neće generisati operativne troškove više od 10 % sredstava potrebnih za njegovo inicijalno izvođenje.
0 0